• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Recikliranje papirja

Za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke so sekundarna vlakna iz odpadnega papirja najpomembnejši vir surovin, še pred svežimi vlakni iz lesa (celuloze). V Evropi se zbere in vrne v obtok skoraj 60 milijonov ton odpadnega papirja, v Avstriji 1,5 milijona. Ta količina ustreza visoki stopnji zbiranja, skoraj 80 odstotkov.