• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Preverjena kakovost na vseh lokacijah

Vse lokacije koncerna Walstead Leykam Druck imajo certifikat ProzessStandard Offsetdruck (PSO). Za naše stranke to pomeni najvišji standard kakovosti v vseh naših tiskarnah. PSO zagotavlja produkcijo tiskanega izdelka, od zajema podatkov do končnega izdelka in je v skladu z mednarodno serijo norm ISO 12647.

Učinkoviti produkcijskih procesi, predvidljiva kakovost barv

Cilj PSO je narediti proizvodni proces tako učinkovit, kot je le mogoče. Hkrati je poskrbljeno za to, da vmesni in končni rezultati kažejo predvidljivo kakovost barv. Da bi to dosegli, proizvodne procese neprestano nadzorujemo, usmerjamo in preverjamo s sredstvi za preverjanje in kontrolnimi metodami.

Nadaljnje informacije o ProzessStandard Offset najdete tukaj www.pso-insider.de.