• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Papir je eden redkih resnično trajnostnih proizvodov

Proizvodi iz obnovljivih surovin so del rešitve za globalno segrevanje.