• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Blauer Engel (modri angel)

Certifikat »Blauer Engel« predstavlja stroge ekološke standarde in je prvi ter svetovno najbolj uspešen okoljski znak. Walstead Leykam Druck je certificiran skladno s shemo Modri angel po RAL-UZ 195 in tako zagotavlja tiskane izdelke z nizkim obremenjevanjem okolja in visokim zdravstvenim varstvom. Kajti s shemo Blauer Engel ne poteka zgolj preverjanje uporabe recikliranega papirja, temveč tudi celotnega procesa tiskanja po strogih ekoloških standardih. Sem sodijo med drugim uporaba barv, lakov in lepil, ki ne ovirajo sposobnosti recikliranja papirnih vlaken, ter preprečevanje uporabe materialov, ki obremenjujejo naše okolje in zdravje.

Več informacij o shemi Blauer Engel je na voljo na naslovu https://www.blauer-engel.de.