• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Klimatsko nevtralni tisk s ClimatePartner

Zaščita okolja ni pomembna samo nam, temveč tudi našim strankam. Zato vse tiskarne koncerna Walstead Leykam Druck skupaj s strokovnjaki za zaščito podnebja, nudijo klimatsko nevtralni tisk. Tako imajo naše stranke preprosto in hitro možnost, da so aktivno udeležene pri zaščiti podnebja.

Izdelek velja za klimatsko nevtralnega takrat, ko so neobhodno potrebne emisije CO2, ki nastajajo med procesom tiskanja, izenačene. Pri tem se izračunajo med procesom tiskanja neobhodno potrebne emisije CO2, ki se potem kompenzirajo skozi investicije v mednarodno priznane projekte za zaščito klime. Rezultat so izdelki z zagotovljeno uravnoteženo CO2 bilanco, ki jo potrjuje individualna identifikacijska številka, označena na tiskanem izdelku.

Nadaljnje informacije o klimatsko nevtralnem tisku najdete tukaj www.climatepartner.com.