• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

FSC®: Papir iz do okolja prijaznega gozdnega gospodarstva

Pečat kakovosti FSC® na tiskanih izdelkih podjetja Walstead Leykam tiskarna zagotavlja, da uporabljeni papir izhaja iz socialno in okoljsko prijaznega gozdnega gospodarstva. S tem so naše stranke lahko prepričane, da tekom upravljanja z gozdom, ljudje niso bili izkoriščani, živali in rastline pa pri sečnji niso bile izpostavljene nevarnosti.

Kratica FSC® pomeni Forest Stewardship Council. FSC® je bil ustanovljen leta 1993 in je nedržavna, splošno-koristna organizacija, ki se zavzema za okoljsko pošteno in socialno neškodljivo uporabo gozdov. FSC® po vsem svetu podpirajo organizacije za varovanje okolja, sindikati, zastopniki interesov domorodnih ljudstev, kot tudi številna podjetja iz gozdnega in lesnega gospodarstva.

Nadaljnje informacije o pečatu kakovosti FSC® najdete tukaj www.fsc-deutschland.de.