• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

Tiskani izdelki, ki so zagotovljeno okolju prijazni

Walstead Leykam tiskarna je nosilec znaka za okolje Evropske unije, ki zagotavlja, da so bili izdelki izdelani okolju prijazno. Znak za okolje Evropske unije je čezmejni okoljski pečat kakovosti, ki je priznan v vseh članicah Evropske unije, kot tudi na Norveškem, v Liechtensteinu in na Islandiji. Znak za okolje EU služi kot enovita oznaka za okolju prijazne izdelke. Leta 1992 ga je osnovala Evropska komisija.

Nadaljnje informacije o EU znaku za okolje najdete tukaj www.umweltzeichen.at/cms/de/ecolabel/content.html.