• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

PEFCTM: Papir iz trajnostno upravljanih gozdov

Walstead Leykam Druck ima PEFCTM certifikat. Certifikat zagotavlja, da les in papir izhajata iz trajnostno upravljanih gozdov. To pomeni, da se upoštevajo tako ekološki, ekonomski kot tudi socialnih kriteriji - in sicer skozi celotno predelovalno verigo, od gozda do končnega izdelka. S tem je pri nakupu izdelka z logotipom PEFCTM zagotovljeno, da je možno brez dvoma slediti izvoru lesa in da je le-ta preverjen.

PEFCTM je vodilna institucija na svetu za krepitev in zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Kratica PEFCTM pomeni „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ - v prevodu „program za prepoznavanje sistema certificiranja gozdov".

Nadaljnje informacije o PEFCTM certifikatih najdete tukaj www.pefc.at.