• Print Green

    Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
    tudi ekološki način dela.

ARA klimatski certifikat: Aktivna zaščita podnebja

Zbiranje in ponovna uporaba embalaž pomeni aktivno razbremenjevanje okolja. Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) po vsej Avstriji zbira embalaže in jih uporablja za snovno ali termično reciklažo. Z zbiranjem in okolju primerno reciklažo več kot 800.000 ton embalaže na leto zagotavlja ARA AG avstrijskemu gospodarstvu dragocene surovine in prihrani okolju okrog 650.000 ton CO2. Tudi Walstead Leykam Druck stavi na ARA AG in z zbiranjem embalaže aktivno prispeva k zaščiti okolja.

Nadaljnje informacije najdete tukaj www.ara.at.