• Print Green

  Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
  tudi ekološki način dela.

 • Print Green

  Kajti uspešno delo pomeni za Leykam Walstead Leykam Druck
  tudi ekološki način dela.

Z roko v roki: kvaliteta in okoljsko zavedanje

Pri podjetju se nismo zapisali samo kvaliteti, temveč tudi našemu okolju. Te vrednote hodijo pri nas z roko v roki, tako da svojim strankam ne ponujamo zgolj visokokakovostne, ampak tudi okolju prijazne tiskane izdelke.

Zagotovljena kvaliteta po najvišjih standardih

Vedno smo postavljali stranko in njene potrebe v ospredje. Zagotovljena kvaliteta, strukturirani in učinkoviti procesi so pri nas standard – tudi v obliki standardov kvalitete in certificiranj. Tako so vse naše tiskarne certificirane po procesnih standardih ofsetnega tiska (PSO) in po mednarodno priznani EN normi ISO 9001.

Varovanje virov, izogibanje odpadkom

Osnova za naše ekološko delo je bila uvedba okoljskega managementa. Tekom tega smo vse procese oblikovali tako, kot je bilo le mogoče prijazno okolju. V zadnjih letih smo uvedli mnoge nadaljnje ukrepe, ki tako zagotavljajo uporabo energije in surovin, ki ščitijo vire. Pri tem nam inovativni sistemi pomagajo, da varčujemo z energijo, materiali kot tudi kemikalijami in se izogibamo odpadkom.

Večkrat certificirano - okolju na ljubo

Poleg certificiranja kvalitete je Walstead Leykam Druck nosilec doma in mednarodno priznanih certifikatov za zaščito okolja. S tem prostovoljno izpolnjujemo najstrožje zahteve in prevzemamo odgovornost za naše okolje. Glede skladnosti z okoljem namenjamo še posebno pozornost surovini papirja - navsezadnje predelamo pri Walstead Leykam Druck na leto 275.000 ton papirja. Zato imamo tako PEFCTM certifikat, kot tudi pečat kakovosti FSC®

Pregled okolju prijaznih dejstev:

 • Znatno nižje vrednosti izpušnih plinov, kot je to zakonsko zahtevano.
 • Leta 2003 smo uvedli čistilna sredstva, ki ne vsebujejo VOC (lahkohlapnih organskih spojin).
 • Leta 2006 smo se odrekli IPA (izopropilalkoholu).
 • Reciklaža vseh starih snovi in odpadkov.

PEFCTM: Papir iz trajnostno upravljanih gozdov

Walstead Leykam Druck ima PEFCTM certifikat. Certifikat zagotavlja, da les in papir izhajata iz trajnostno upravljanih gozdov. To pomeni, da se upoštevajo tako ekološki, ekonomski kot tudi socialnih kriteriji - in sicer skozi celotno predelovalno verigo, od gozda do končnega izdelka. S tem je pri nakupu izdelka z logotipom PEFCTM zagotovljeno, da je možno brez dvoma slediti izvoru lesa in da je le-ta preverjen.

PEFCTM je vodilna institucija na svetu za krepitev in zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Kratica PEFCTM pomeni „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ - v prevodu „program za prepoznavanje sistema certificiranja gozdov".

Nadaljnje informacije o PEFCTM certifikatih najdete tukaj www.pefc.at.

FSC®: Papir iz do okolja prijaznega gozdnega gospodarstva

Pečat kakovosti FSC® na tiskanih izdelkih podjetja Walstead Leykam tiskarna zagotavlja, da uporabljeni papir izhaja iz socialno in okoljsko prijaznega gozdnega gospodarstva. S tem so naše stranke lahko prepričane, da tekom upravljanja z gozdom, ljudje niso bili izkoriščani, živali in rastline pa pri sečnji niso bile izpostavljene nevarnosti.

Kratica FSC® pomeni Forest Stewardship Council. FSC® je bil ustanovljen leta 1993 in je nedržavna, splošno-koristna organizacija, ki se zavzema za okoljsko pošteno in socialno neškodljivo uporabo gozdov. FSC® po vsem svetu podpirajo organizacije za varovanje okolja, sindikati, zastopniki interesov domorodnih ljudstev, kot tudi številna podjetja iz gozdnega in lesnega gospodarstva.

Nadaljnje informacije o pečatu kakovosti FSC® najdete tukaj www.fsc-deutschland.de.

Evropski gozd raste

Les je pomembna surovina za papir s posebno lastnostjo: ponovno zraste.

Papir je eden redkih resnično trajnostnih proizvodov

Proizvodi iz obnovljivih surovin so del rešitve za globalno segrevanje.

Recikliranje papirja

Za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke so sekundarna vlakna iz odpadnega papirja najpomembnejši vir surovin, še pred svežimi vlakni iz lesa (celuloze). V Evropi se zbere in vrne v obtok skoraj 60 milijonov ton odpadnega papirja, v Avstriji 1,5 milijona. Ta količina ustreza visoki stopnji zbiranja, skoraj 80 odstotkov.

Tiskani izdelki, ki so zagotovljeno okolju prijazni

Walstead Leykam tiskarna je nosilec znaka za okolje Evropske unije, ki zagotavlja, da so bili izdelki izdelani okolju prijazno. Znak za okolje Evropske unije je čezmejni okoljski pečat kakovosti, ki je priznan v vseh članicah Evropske unije, kot tudi na Norveškem, v Liechtensteinu in na Islandiji. Znak za okolje EU služi kot enovita oznaka za okolju prijazne izdelke. Leta 1992 ga je osnovala Evropska komisija.

Nadaljnje informacije o EU znaku za okolje najdete tukaj www.umweltzeichen.at/cms/de/ecolabel/content.html.

Avstrijski okoljski znak

Vedno več ljudem je pomembno, da z osebnim potrošniškim ravnanjem odločilno prispevajo k varovanju okolja.

Odlikovanje z Avstrijskim okoljskim znakom stoji za višjo kakovost bivanja in okolja. Ta se ne nanaša samo na izvrstno kakovost samega proizvoda, ampak je garancija za skrb za okolje in zdravje ter etične temelje. Odlikujejo se samo proizvodi, ki poleg obsežnik okoljskih kriterijev izpolnjujejo tudi številne druge zahteve, kot je primerna uporabnost ali kakovost.

S tem signaliziramo, da podpiramo, vzpodbujamo in izvajamo trajnostno proizvodnjo.

Skozi Avstrijski okoljski znak potrošniki na prvi pogled prepoznajo visoko kakovost, trajnostni razvoj in odgovornost.

Več informacij o Avstrijskem okoljskem znaku najdete tukaj: www.umweltzeichen.at

Blauer Engel (modri angel)

Certifikat »Blauer Engel« predstavlja stroge ekološke standarde in je prvi ter svetovno najbolj uspešen okoljski znak. Walstead Leykam Druck je certificiran skladno s shemo Modri angel po RAL-UZ 195 in tako zagotavlja tiskane izdelke z nizkim obremenjevanjem okolja in visokim zdravstvenim varstvom. Kajti s shemo Blauer Engel ne poteka zgolj preverjanje uporabe recikliranega papirja, temveč tudi celotnega procesa tiskanja po strogih ekoloških standardih. Sem sodijo med drugim uporaba barv, lakov in lepil, ki ne ovirajo sposobnosti recikliranja papirnih vlaken, ter preprečevanje uporabe materialov, ki obremenjujejo naše okolje in zdravje.

Več informacij o shemi Blauer Engel je na voljo na naslovu https://www.blauer-engel.de.

Klimatsko nevtralni tisk s ClimatePartner

Zaščita okolja ni pomembna samo nam, temveč tudi našim strankam. Zato vse tiskarne koncerna Walstead Leykam Druck skupaj s strokovnjaki za zaščito podnebja, nudijo klimatsko nevtralni tisk. Tako imajo naše stranke preprosto in hitro možnost, da so aktivno udeležene pri zaščiti podnebja.

Izdelek velja za klimatsko nevtralnega takrat, ko so neobhodno potrebne emisije CO2, ki nastajajo med procesom tiskanja, izenačene. Pri tem se izračunajo med procesom tiskanja neobhodno potrebne emisije CO2, ki se potem kompenzirajo skozi investicije v mednarodno priznane projekte za zaščito klime. Rezultat so izdelki z zagotovljeno uravnoteženo CO2 bilanco, ki jo potrjuje individualna identifikacijska številka, označena na tiskanem izdelku.

Nadaljnje informacije o klimatsko nevtralnem tisku najdete tukaj www.climatepartner.com.

ARA klimatski certifikat: Aktivna zaščita podnebja

Zbiranje in ponovna uporaba embalaž pomeni aktivno razbremenjevanje okolja. Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) po vsej Avstriji zbira embalaže in jih uporablja za snovno ali termično reciklažo. Z zbiranjem in okolju primerno reciklažo več kot 800.000 ton embalaže na leto zagotavlja ARA AG avstrijskemu gospodarstvu dragocene surovine in prihrani okolju okrog 650.000 ton CO2. Tudi Walstead Leykam Druck stavi na ARA AG in z zbiranjem embalaže aktivno prispeva k zaščiti okolja.

Nadaljnje informacije najdete tukaj www.ara.at.

Preverjena kakovost na vseh lokacijah

Vse lokacije koncerna Walstead Leykam Druck imajo certifikat ProzessStandard Offsetdruck (PSO). Za naše stranke to pomeni najvišji standard kakovosti v vseh naših tiskarnah. PSO zagotavlja produkcijo tiskanega izdelka, od zajema podatkov do končnega izdelka in je v skladu z mednarodno serijo norm ISO 12647.

Učinkoviti produkcijskih procesi, predvidljiva kakovost barv

Cilj PSO je narediti proizvodni proces tako učinkovit, kot je le mogoče. Hkrati je poskrbljeno za to, da vmesni in končni rezultati kažejo predvidljivo kakovost barv. Da bi to dosegli, proizvodne procese neprestano nadzorujemo, usmerjamo in preverjamo s sredstvi za preverjanje in kontrolnimi metodami.

Nadaljnje informacije o ProzessStandard Offset najdete tukaj www.pso-insider.de.