• Kontaktirajte nas

  Želite ponudbo glede na povpraševanje ali imate prošnjo za zaposlitev –
  vzpostavitev stika z nami se vedno obrestuje.

Izjava o varovanju podatkov

Velika želja družbe Walstead Leykam tiskarna je varovanje zasebnosti pri obdelavi  osebnih podatkov in varnost teh podatkov.

Pod pojmom podatki, ki se nanašajo na osebo (v nadaljevanju »osebni podatki«) se razumejo vse informacije, ki se nanašajo na identificirano ali neindeficirano fizično osebo (v nadaljevanju »prizadeta oseba«). Tako npr.: vaše ime in priimek, vaša telefonska številka, vaš poštni naslov ali vaš elektronski naslov.

Walstead Leykam tiskarna ravna z osebnimi podatki, ki se zbirajo pri obisku spletne strani, zaupno in v skladu z vsakokrat veljavnimi določili varstva podatkov.

Družba Walstead Leykam tiskarna si želi, da vi kot koristnik te spletne strani razumete, kako koristimo informacije in kakšne možnosti imate, da so vaši podatki zaščiteni.

V tej izjavi o varstvu podatkov boste izvedeli, katere osebne podatke smo zajeli, v kakšne namene jih zajamemo in kako jih Walstead Leykam tiskarna uporablja.

Družba Walstead Leykam tiskarna vas prosi, da si skrbno prečitate naslednje informacije. V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-naslovu datenschutz@walstead-leykamtiskarna.com.

1. Izjava o varovanju podatkov

V izjavi o varovanju podatkov je razloženo:

 • Katere podatke in iz katerega vzroka informacije zbira Walstead Leykam tiskarna.
 • Kako Walstead Leykam tiskarna koristi te informacije.
 • Katere možnosti izbire Walstead Leykam tiskarna ponuja, tudi z ozirom na to, kako je možno dostopati do informacij in kako jih je možno aktualizirati.

2. Zbiranje osebnih podatkov ob obisku naše spletne strani

V primeru enostavnega informativnega koriščenja spletne strani zbira Walstead Leykam tiskarna le osebne podatke, ki jih vaš internetni brskalnik posreduje serverju družbe Walstead Leykam tiskarna. Zbiramo le naslednje podatke, ki so za nas tehnično potrebni, da vam lahko prikažemo našo spletna stran in da zagotovimo stabilnost in varnost.

V okviru vašega obiska naše spletne strani se zbirajo naslednji podatki:

 • Request (ime zahtevane datoteke)
 • Tip/verzija brskalnika (npr.: Internet Explorer 10.0)
 • Uporabljeni obratovalni sistem in njegova površina (npr.: Windows Vista)
 • Čas dostopa
 • Referrer URL (predtem obiskana stran)
 • IP-naslov

3. Newsletter (E-novice)

Z vašim dovoljenjem lahko naročite e-novice družbe Walstead Leykam tiskarna, s katerimi vas redno informiramo o novostih in inovacijah pri Walstead Leykam tiskarna, kot tudi z vsem, kar se nanaša na temo rotacijskega ofset-tiskanja.
Vaša privolitev (dovoljenje) za prejemanje e-novic lahko vsak prekličete in se odjavite od e-novic. Preklic lahko izvedete s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsaki elektronski pošti e-novic.

4. YouTube

Pri našem nastopu na spletu uporabljamo YouTube. Pri tem gre za video portal družbe YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ZDA, v nadaljevanju imenovana na kratko „YouTube“.

YouTube je hčerinsko podjetje družbe Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ZDA, v nadaljevanju na kratko imenovano „Google“. S certificiranjem po ES-US-varovalom varovanja podatkov („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  jamčita Google in s tem tudi hčerinsko podjetje YouTube, da se zahteve Evropske Skupnosti upoštevajo tudi pri obdelavi podatkov v ZDA (Ameriki).

YouTube uporabljamo v zvezi s funkcijo „razširjen modus varovanja podatkov“, da vam lahko prikazujemo videoposnetke. Pravna podlaga je 1.f odstavek 6. člena DSGVO (Temeljni zakon o varovanju podatkov). Naš upravičen interes je izboljšanje kakovosti našega spletnega nastopa. Funkcija „razširjen modus varovanja podatkov“, povzroča, po navedbah družbe YouTube, da se v nadaljevanju še podrobneje navedeni podatki posredujejo strežniku YouTube le takrat, ko dejansko zaženete videoposnetek.

Brez tega „razširjenega varovanja podatkov“ se vzpostavi zveza s strežnikom YouTube v ZDA, kakor hitro prikličete eno od naših spletnih strani, na katerih se nahaja YouTube videoposnetek. Ta zveza je potrebna, da se lahko vsakokratni videoposnetek na naši spletni strani prikazuje na vašem internetnem strežniku. Tekom tega bo YouTube zajel in predelal vsaj vaš IP-naslov, datum in čas, kot tudi vaše obiskane spletne strani. Razen tega se vzpostavi povezava k reklamnemu omrežju „DoubleClick“ Googla.

Če ste hkrati prijavljeni pri YouTube, dodeli (pripiše) YouTube informacije o povezavi vašemu YouTube računu. Če to želite preprečiti, se morate pred obiskom našega spletnega nastopa pri YouTube odjaviti ali izvesti ustrezne nastavitve na vašem YouTube računu. V namen funkcionalnosti in pa za analizo koriščenja YouTube trajno shranjuje „piškotke“ na svoji končni napravi preko svojega spletnega brskalnika.

Če se s to predelavo ne strinjate, imate možnost shranjevanje piškotkov preprečiti z ustrezno nastavitvijo na vašem spletnem brskalniku. Podrobnejše informacije glede tega so navedene v točki „Cookies“ (piškotki).

Še podrobnejše informacije o zbiranju in koriščenju podatkov, kot tudi vaše tozadevne pravice in možnosti varovanja si lahko ogledate na Google - na povezavi navodil glede varovanja podatkov:  https://policies.google.com/privacy .

5. Koriščenje zbranih podatkov Walstead Leykam tiskarna

Walstead Leykam tiskarna koristi v okviru svojih storitev zbrane podatke za zagotavljanje, servisiranje, varstvo in izboljšavo storitev, razvoj novih, in pa za varovanje družbe Walstead Leykam tiskarna in njenih uporabnikov.

Preden družba Walstead Leykam tiskarna koristi te informacije v druge namene, kot navedenih v tej izjavi o varovanju podatkov, vas bo Walstead Leykam tiskarna prosil za vašo privolitev (dovoljenje).

Walstead Leykam tiskarna predeluje osebne podatke na svojih strežnikih, ki se nahajajo v Avstriji..

6. Vzpostavitev stikov

Ob vzpostavitvi stikov z družbo Walstead Leykam tiskarna preko elektronske pošte ali preko obrazca za vzpostavitev stikov shrani Walstead Leykam tiskarna podatke, ki ste jih sporočili, da lahko odgovori na vaša povpraševanja (vprašanja). Za to potrebne podatke se po potrebi posredujejo obdelovalcu naročila, da lahko opravi storitev. Walstead Leykam tiskarna ne prodaja vaših podatkov tretjim osebam, niti jih ne trži na drug način. Walstead Leykam tiskarna briše v tej zvezi obdelane podatke, kakor hitro ni več potrebno shranjevanje ali omeji njihovo obdelavo, če obstajajo zakonsko določene obveze hranjenja.

7. Varnost podatkov

Walstead Leykam tiskarna se intenzivno trudi, da obvaruje sebe in svoje uporabnike pred nepooblaščenimi (neupravičenimi) dostopi ali nepooblaščeno spremembo, posredovanjem ali uničenjem podatkov. Posebej:

 • Mnoge svojih storitev šifrira Walstead Leykam tiskarna z uporabo SSL/TLS.
 • Walstead Leykam tiskarna preverja svoje praktike (ustaljene načine ravnanja) za zbiranje, shranjevanje in predelavo, vključno fizičnih ukrepov varovanja za varstvo in zaščito pred nepooblaščenim dostopanjem do sistemov.
 • Walstead Leykam tiskarna omejuje dostop sodelavcev in naročnikov družbe Walstead Leykam tiskarna do osebnih podatkov le na tiste, ki morajo nujno poznati te podatke, da jih lahko za Walstead Leykam tiskarna predelajo. Le-ti morajo obvezno upoštevati obveze zaupnosti in jim grozijo delovne, upravno-kazenske in/ali kazenskopravne posledice, v kolikor ne bi upoštevati teh obvez.

8. Pravice prizadetih & pritožbene pravice

Pravico imate prejeti informacijo o vaših osebnih podatkih, in pa pravico do popravka, izbris ali omejitev obdelave – če je to zakonsko mogoče. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi in imate pravico do prenosa vaših osebnih podatkov v strukturirano obliko, ki jo je mogoče strojno čitati. Za vse imenovane pravice vas prosimo, da se obrnete na naše zgoraj imenovane odgovorne osebe.

Razen tega imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornemu organu. Za Avstrijo je to avstrijski organ varovanja podatkov (Datenschutzbehörde), Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Web: https://www.dsb.gv.at

9. Preklic

Dovoljenje, ki ste ga podali za zbiranje in obdelavo vaših podatkov lahko vsak čas z učinkovanjem za bodoče v celoti ali deloma prekličete. Do trenutka preklica se vaši podatki obdelujejo v skladu z zakoni. Walstead Leykam tiskarna bo vaše podatke v tem primeru v obsegu, kot ga želite, nemudoma brisal ali prepovedal nadaljnjo uporabo. V ta namen se, prosim, obrnite na Walstead Leykam tiskarna: datenschutz@walstead-leykamtiskarna.com.

10. Shranjevanje

Vaši podatki se bodo hranili tako dolgo, kot je to potrebno za izvedbo storitev. Če bi daljše shranjevanje bilo potrebno na podlagi zakonskih predpisov, se shranjujejo do poteka tega roka.

11. Avtorsko pravo

Vsebine naše spletne strani, posebej prikazanih produktov in na razpolago danih podatkov, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Brez predhodnega pisnega dovoljenja se vsebine ne smejo niti v celoti, niti delno razmnoževati in/ali objaviti ali shraniti v informacijskem sistemu. Prikaz te spletne strani v tujih okvirjih je dopustno le po izrecnem pisnem soglasju.

12. Uporaba izjave o varovanju podatkov

Izjava o varovanju podatkov velja izključno za spletno stran družbe Walstead Leykam tiskarna.
Izjava o varovanju podatkov ne velja za storitve, ki jih ponujajo druga podjetja ali osebe, vključno produktov ali spletnih strani, ki se vam prikažejo pri vaših rezultatih iskanja, spletne strani, ki morebiti vsebujejo storitve družbe Walstead Leykam tiskarna ali druge spletne strani, ki so povezane z Walstead Leykam tiskarna. Izjava o varovanju podatkov ne obsega ravnanja z informacijami drugih podjetij ali organizacij, ki reklamirajo storitve in morebiti uporabljajo piškotke, Pixel-Tags (piksel elektronske sledilne naprave in druge tehnologije, da dajo na razpolago in ponujajo objave).

13. Spremembe

Občasno se lahko Izjava o varovanju podatkov spremeni. Vse spremembe Izjave o varovanju podatkov bomo objavili na tej spletni strani.