• Vodilni na področju rotacijskega offset tiska

  Kot ena izmed najboljših treh rotacijskih ofsetnih tiskarn v Evropi igra
  Walstead Leykam Druck v Ligi prvakov.

 • Vodilni na področju rotacijskega offset tiska

  Kot ena izmed najboljših treh rotacijskih ofsetnih tiskarn v Evropi igra
  Walstead Leykam Druck v Ligi prvakov.

 • Vodilni na področju rotacijskega offset tiska

  Kot ena izmed najboljših treh rotacijskih ofsetnih tiskarn v Evropi igra
  Walstead Leykam Druck v Ligi prvakov.

 • Vodilni na področju rotacijskega offset tiska

  Kot ena izmed najboljših treh rotacijskih ofsetnih tiskarn v Evropi igra
  Walstead Leykam Druck v Ligi prvakov.

WALSTEAD SPOROČA FINANČNE REZULTAT ZA LETO 2018

Mark Scanlon, chairman, Walstead Group

LONDON, 8. april 2019

Walstead, evropski vodilni komercialni tiskarski koncern danes objavlja začasne, nepreverjene finančne rezultate skupine za 12 mesecev, in sicer do 31. decembra 2018.

Rezultati obsegajo šestmesečne številke za družbo NP Druck, ki so jo kupili dne 29. junija 2018 in trimesečne za dne 28. septembra 2018 kupljeno evropsko poslovno tiskarsko področje družbe LSC Communications (preimenovano v družbo Walstead Central Europe).

Bruto promet skupine se je povečal za 8,6 % na 520,5 milijonov EUR (2017: 479,5 mio. EUR). Neto promet (bruto promet z odštetimi stroški za papir) se je povečal za 4,8 % na 314,0 milijonov EUR (2017: 299,6 mio. EUR).

EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi za opredmetena osnovna sredstva in odpisi za neopredmetena dolg. sredstva, kot tudi posebne obremenitve)  je padel za 8,9 % na 47,00 milijonov EUR (2017: 51,6 mio. EUR).

Proizvodna storilnost (merjena po številu tiskanih A-4 strani na 65 ofset in štirih tiskarskih strojih za globoki tisk) se je povečal za 1,9 % na 10,9 milijard strani (leta 2017: 10,7 milijard strani).

Mark Scanlon, predsednik upravnega odbora družbe Walstead, je povedal: „Z ozirom na neugodne tržne razmere v naši panogi v preteklem letu, so to spoštovanja vredni rezultati. Prvič v mnogih letih se je morala panoga boriti z znatnimi zvišanji cen papirja. Da je bilo možno te visoke stroške izravnati so se reducirali proračuni za tiskarska naročila. Ta razvoj je pripeljal do nezasedenih kapacitet pri mnogih naših sotekmecih, ki so za tem želeli z reduciranimi cenami pridobiti nova naročila za zasedenost svoih strojev. Tudi v letu 2019 pričakujemo težko poslovno leto, vendar ne v enakem obsegu, kot v letu 2018. Kljub temu se ne bomo zanašali na izboljšave v okolici, temeč tudi nadalje nadzorovali stroške, da obdržimo naše marže in našo konkurenčnost. Nadaljevali bomo našo strategijo kupovanja vodilnih ofsetnih tiskarn na primernih lokacijah, da bomo izboljšali našo pozicijo na tržišču, in povečali prihodke, kot tudi cashflow (denarni tok).“

predhodni / naslednji članek