• Christian Greider NE GLEDA TELEVIZIJE!

    S svojim sodelavcem ravno tiska Vaš letak.
    Da bo zagotovo vse narejeno do roka.

  • Jürgen Tritremmel NE POSLUŠA RADIA!

    S svojim sodelavcem ravno tiska Vašo revijo.
    Da bo zagotovo vse narejeno do roka.